antduoti

antduoti
antdúoti, -da, añtdavė (ž.) tr. 1. užduoti: Vokytinio spirito añtdavė ant galo, ir palikau girtas Šts. 2. refl. impers. atrodyti: Manie antsidúoda, kad ans čia kiša [pinigus] Dov. 3. Šts išduoti, apskųsti. \ duoti; antduoti; apduoti; atiduoti; daduoti; įduoti; išduoti; nuduoti; panuduoti; paduoti; parduoti; apiparduoti; atparduoti; išparduoti; perparduoti; užparduoti; perduoti; praduoti; priduoti; suduoti; pasuduoti; užduoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • apduoti — apduoti, da, àpdavė 1. intr. daugeliui iš eilės paduoti: Visiem gyvuliam po kartą apìdavėm Ds. Kiaulėm apìdaviau ėst Dglš. 2. tr. CII670, R, J užduoti nuodų: Jiedvi tą žmogų àpdavė, ir jis turėjo mirti Sch182. Jis (nuodais) apduotas pasimirė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiparduoti — apiparduoti, da, apipar̃davė tr. (didelę) dalį parduoti: Apipar̃davėm didumą prekių, kurių buvom prisipirkę Š. | refl. tr.: Didumą jau apsipardavė, taisosi išvažiuoti Žem. duoti; antduoti; apduoti; atiduoti; daduoti; įduoti; išduoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atiduoti — atiduoti, da, atìdavė 1. tr. negrąžintinai įteikti (kam), nepasilikti sau: Ką turėjau, àtdaviau Eiš. Aš buvau atidẽvęs jam arklį Žml. Šitą obuolį atiduok tam mažiui (vaikui) Kt. Paskutinius marškinius ataduotum J.Jabl. Vainikėlį atidaviau nuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atparduoti — atparduoti, da, atpar̃davė žr. perparduoti: Būti atparduodamam BŽ360. duoti; antduoti; apduoti; atiduoti; daduoti; įduoti; išduoti; nuduoti; panuduoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daduoti — ×daduoti, da, dàdavė (hibr.) tr. užtektinai duoti: Kap tręšimo nedaduosi, tai ir nieko nebus Nmč. duoti; antduoti; apduoti; atiduoti; daduoti; įduoti; išduoti; nuduoti; panuduoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • duoti — duoti, da ( ja, ma, sti), dãvė (dẽvė) 1. tr. H daryti, kad kas gautų, galėtų paimti: Nemasink – jei duodi, duok arba griežtai atsakyk, kad negausi J. Bitėm kad duodi [cukraus], tai paskui jos atmoka Alk. Reik imt, kad duoda Dkš. Kai Die[va]s… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išduoti — išduoti, da, ìšdavė 1. tr. paduoti dalimis į rankas, padavinėti (pro tarpą): Išduok mums meisą pro langą, – pasakė man vagys, lauke pasiliektantys Šts. ║ pateikti, suteikti: Be pinigų dabar nebeišduoda jokių prekių rš. Išduos kareiviam žirgelius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išparduoti — išparduoti, da, išpar̃davė tr. viską parduoti: Nuvažiavęs išpar̃davė tavorus End. Aš išparduosiu margas karveles ir tave išvaduosiu Kls. Sugrįžo namo, viską išpardãvę Rm. Iž didžio džiaugsmo ižpardãvę visa, ką turėję DP525. | refl. tr.: Jie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuduoti — nuduoti, da, nùdavė 1. tr. paduoti žemyn: Žemyn nuduoti KI629. Nuo tokio aukšto strėkio ne teip lengva nuduoti pėdai (kuliant) Jnšk. ║ paduoti tolyn: Toli sėdi – negaliu tiek nuduot [alaus stiklinės] Jnšk. 2. tr. paaukoti: Jį už mus visus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paduoti — paduoti, da, pàdavė 1. tr. SD260 prinešus ar pakėlus įteikti (ppr. į rankas): Aš kiaušinį paėmiau ir motutei pàdaviau Švd. Paduok kirvelį Šlčn. Šventas Petrai, paduo raktus, atrakinsiu peklos vartus LTR(Ad). Yra mano sesiulė ugnelei paduoti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”